Porovnání verzí KASA FIK

Porovnání funkcí KASA FIK

Pokladna je dostupná ve 4 placených verzích – LITE, KLASIK, PLUS a tarif PREMIUM. V tabulce naleznete jejich porovnání. Na každou pokladnu je záruka 24 měsíců.

LITE

Prodej ukončen

KLASIK

Celoživotní licence

PLUS

Celoživotní licence

PREMIUM

Online služba

Hlavní funkce
Vystavených účtenek neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně
Prodejních položek v ceníku ne 2 000 4 000 15 000
Přihlašování zaměstnanců/počet ne 3 100 neomezeně
EET evidence a napojení na Finanční úřad ano ano ano ano
Hlášení EET v offline režimu ano ano ano ano
Legislativní aktualizace EET ano ano ano ano
Technická podpora ne ano ano ano
Evidence zákazníků ne ano ano ano
Prodej na skupiny ne ano ano ano
Omezení uživatelských práv zaměstnanců ne ano ano ano
Docházka ne ano ano ano
Možnost více provozoven na jedné pokladně ne příplatek příplatek ano
Možnost více IČ na jedné pokladně ne příplatek příplatek
Propojení s platebním terminálem SumUp ano ano ano ano
Pokladna
Storno účtenek ano ano ano ano
Historie účtenek ano ano ano ano
Provoz pro plátce i neplátce DPH ano ano ano ano
Nastavení slevy na položku nebo účet ano ano ano ano
Zasílání účtenek emailem ano ano ano ano
Evidence pokladních příjmů a výdajů ne ano ano ano
Pokladní kniha ne ano ano ano
Nastavení vlastního formátu čísla účtenky ne ano ano ano
Nastavitelné funkční klávesy ano ano ano ano
Ukládání otevřených objednávek ne ne ano ano
Kategorizace položek do pod-kategorií ne ne ano ano
Prodej v režimu přenesené DPH ne ano ano ano
Velkoobchodní režim bez DPH ne ne ano ano
Cenové hladiny A,B,C ne ne ano ano
Použití dvojích cen CZK/EUR ne ne ano ano
Vystavení dodacích listů ne ano ano ano
Čárové kódy a vážený EAN ne ano ano ano
Načítání QR platebních a fakturačních kódů ne ano ano ano
Evidence tady/s sebou ne ne ano ano
Samoobslužný prodej ne ne ne ano
Evidence spotřební daně ne ne ne ano
Kombinace a linkované PLU ne ne ne ano
Doplňkový prodej a přísady při prodeji ne ne ano ano
Propojení pokladen/mobilní číšník ne ne ne ano
Elektronická evidence tržeb
Hlášení EET v běžném režimu ano ano ano ano
Hlášení EET ve zjednodušeném režimu ano ano ano ano
Automatické odeslání tržby ano ano ano ano
Ruční možnost odeslat neodeslané tržby ano ano ano ano
Tlačítko nefiskalizovat ano ano ano ano
Prodej v zastoupení/pověření ne ano ano ano
Komisní prodej ne ano ano ano
Bazarový prodej ne ano ano ano
Vratné obaly ne ano ano ano
Prodej podle zák. § 52 až 62 – osvobození od DPH ne ano ano ano
Prodej v EUR a odeslaní CZK na EET ne ano ano ano
Tisk
Tisk účtenek ano ano ano ano
Tisk storno účtenek ano ano ano ano
Tisk kopie účtenky ano ano ano ano
Tisk loga na účtence ano ano ano ano
Tisk denní uzávěrky ne ano ano ano
Tisk dodacích listů ne ano ano ano
Tisk objednávek do kuchyně / bar
včetně čísla, adresy, přesun stolu
ne ne ano ano
Tisk platebního QR kódu ne ano ano ano
Tisk adresy na účtence ne ne ano ano
Tisk vlastního QR kódu v patičce ne ne ano ano
Práce s účty
Evidence platby kartou, stravenkami, šeky ne ano ano ano
Prodej a čerpání poukazů ne ano ano ano
Odpisy a spotřeba při prodeji ne ano ano ano
Poznámka na účtenku ano ano ano ano
Poznámka na položku ne ano ano ano
Rychlé poznámky k položce ne ano ano ano
Tržby podle směn ne ano ano ano
Automatické zasílání uzávěrky emailem ne ano ano ano
Rozdělení formy platby ne ano ano ano
Grafická mapa stolů ne ne ano ano
Katalogový prodej ne ne ano ano
Vyvolávání objednávek na ext. obrazovce ne ne ano ano
Práce s daty
Záloha dat do souborů ne ano ano ano
Export dat do CSV/Excel ne ano ano ano
Export dat do Pohoda ne ne ano ano
Přenos dat na jiné zařízení ne ano ano ano
Skladové hospodářství
Evidence pohybů na skladě ne ne ano ano
Naskladnění na pokladně ne ne ano ano
Odtěžování skladů, receptůry ne ne ano ano
Remitenda ne ne ano ano
Sdílení skladu mezi více pokladnami ne ne ne ano
Příslušenství
Čtečka čárových kódů USB/Bluetooth ne ano ano ano
Načtení čárových kódů kamerou ne ano ano ano
Pokladní zásuvka ne ano ano ano
Tiskárny USB/Bluetooth ne ano ano ano
Tiskárny LAN ne ano ano ano
Zákaznický displej ne ano ano ano
Integrace/propojení obchodní váhy ne ne ano ano
Propojení s bankovním platebním terminálem ne ne ne ano
Online služby a integrace
Záloha dat online do Backoffice ne ano ano ano
Přehledy prodeje online ne ano ano ano
Vzdálená aktualizace položek při otevření pokladny ne ano ano ano
GPS lokalita u každé účtenky ne ne ano ano
Elektronické objednávky v terénu ne ne ano ano
Vzdálená změna nastavení pokladny ne ne ne ano
Online změny položek a cen na pokladně ne ne ne ano
Vzdálené naskladnění ne ne ne ano
Online kreditní zákaznický systém ne ne ne ano
Online zobrazení otevřených objednávek/stolů ne ne ne ano
Zjištění aktuální polohy pokladny ne ne ne ano
Vyhledání zákazníků podle IČO z ARES ne ne ne ano
Zasílání objednávek do zařízení ne ne ne ano
Propojení s informačním systémem (web integrace) ne ne ne ano
Propojení s PNS ne ne ano ano
Hodinové online školení s expertem v hodnotě 1500 Kč ne ne ne ano