dochádzka zamestnancov prináša prehľad

Prečo evidovať dochádzku zamestnancov?

Dochádzka zamestnancov a pracovný čas. Tieto dva pojmy sa často používajú ako synonymá. Možno sa to nezdá, ale medzi týmito dvoma slovami existuje rozdiel. Chcete vedieť aký? Čítajte ďalej. Povieme si o rozdieloch, ale dozviete sa aj to, čo môžete evidovať v pokladnici KASA FIK.

Dochádzka zamestnancov a pracovný čas

Pracovný čas je ten, počas ktorého sa zamestnanec venoval svojej pracovnej činnosti. Oproti tomu dochádzka je čas, ktorý zamestnanec strávil počas dňa na pracovisku. Pozrime sa na tieto dva pojmy na príklade. Zamestnanec má pevnú pracovnú dobu od 7:30 do 16:30. V tomto čase sa venuje svojej práci, preto sa jedná o pracovný čas. Na pracovisko však prišiel už o 7:15 a odchádzal o 16:45. Tento čas hovorí o jeho dochádzke.

Synonymá? Nie tak úplne

Napriek tomu, že slová sa často zamieňajú, zákon ich ako synonymá nevníma. Podľa zákona sa musia evidovať pracovné časy zamestnancov. Dochádzka sa evidovať nemusí, ale aj tak sa s tým často stretávame. Evidovať môžete do zošita, do tabuľky, kdekoľvek. Zákon vyžaduje iba to, aby to bolo v preukázateľnej forme. Môže to byť klasická písomná alebo elektronická.

Prečo evidovať dochádzku?

Dochádzka zamestnancov môže byť nápomocná v rôznych prevádzkach. Využiť ju môžete, ak máte prevádzku, kde hrozí riziko úrazu alebo môže dôjsť ku krádežiam. Vtedy môžete pomocou dochádzky zistiť, kto sa na pracovisku v danom čase zdržiaval. A to Vám môže ušetriť mnoho peňazí. Dochádzku môžete využiť aj na kontrolu svojich zamestnancov.

Dochádzka zamestnancov v pokladnici KASA FIK

Pokladnice KASA FIK umožňujú vytvoriť konto pre každého zamestnanca. Prihlasovanie je jednoduché, pomocou PIN kódu. Evidovať tak môžete príchody aj odchody Vašich zamestnancov. Okrem toho môžete jednotlivým zamestnancom nastaviť aj užívateľské práva. Môžete vybrať, k akým funkciám budú mať prístup. Môžete im obmedziť napríklad storno dokladov alebo správu skladu. Zamestnanci nebudú môcť napríklad odťažovať zo skladu.

Všetko pod dohľadom v Backoffice

Dochádzku zamestnancov uvidíte vo svojom Backoffice. V záložke „Zamestnanci“ môžete nastaviť aj čiarový kód zamestnaneckej karty. Tá následne môže slúžiť ako čip, ktorý sa pomocou čítačky čiarových kódov načíta. Zamestnanci sa tak jednoducho „cvaknú“ a ich dochádzka sa už eviduje. Obmedzovať užívateľské práva môžete iba na určité obdobie do dátumu, aký si zvolíte. Tieto funkcie, ale aj mnoho ďalších nájdete v programe Premium. Ak chcete vedieť, ako si nastaviť dochádzku zamestnancov, pozrite sa na náš manuál.