Nastavení odtěžování surovin/skladu

Rychlý postup

  1. Založte si novou surovinu, ze které chcete odečítat ze skladu
  2. Založte si položku, která odečte surovinu v požadovaném množství

Co je surovina

Často chceme evidovat skladové pohybu ve větším objemu, než je například panák 0.04L, limonáda 0.33L, káva 7g. Několik nezávislých položem mohou odečítat ze stejného zdroje (suroviny). Surovinou rozumíme větší balení, které je využíváno dalšími položkami.

Založení suroviny

Na pokladně, ve Správa položek, vložte novou položku.

  1. Pojmenujte surovinu, například „mletá káva“, „sud pivo 50L“, „Whiskey 1L“ apod.
  2. Zvolte TYP POLOŽKY a vyberte typ „Surovina“
  3. V záložce SKLADY zvolte správnou měrnou jednotku
  4. V záložce SKLADY zapněte Evidovat stavy skladů u této položky

Založení položky pro odečet ze suroviny

Na pokladně, ve Správa položek, vložte novou položku.

  1. Pojmenujte položku, například „Limonáda 0.33“
  2. V záložce SKLADY zapněte Evidovat stavy skladů u této položky a Při prodeji odtěžit další suroviny
  3. V záložce ODTĚŽOVÁNÍ klepněte na tlačítlo PLUS vpravo dole a vyberte požadovanou surovinu
  4. Zadejte množství, které se má odečíst ze suroviny v daných jednotách.

Naskladnění

Pro správnou evidenci je nutné poctivě naskladňovat přijaté množství na sklad v dané Surovině. V případě sudové limonády tedy naskladňujete množství 50L, který je evidovám v jednotkách Litr. Tím dojde ke správné evidenci. Vyberete Surovinu „Sud Limonáda“ a zadáte 50 k naskladnění.

Opravy naskladnění

Již naskladněné zboží, nelze měnit. Pokud chcete provést opravu, lze provést záporné naskladnění, s mínusovou hodnotou. Tím dojde k zachování konzistence skladové evidence a k dorovnání skladu.

in Nastavení pokladny Tags: sklady