Veselé Vianoce od KASA FIK

Po ročnom čakaní je tu znova čas, ktorý je vždy výnimočný. Je to obdobie, kedy sa na chvíľu zastavíme a premýšľame nad tým, čo sa za posledných 365 dní odohralo. Premýšľame nad tým, čo sa nám podarilo, ale aj nad tým, čo sme mohli urobiť lepšie. U nás v KASA FIK je vianočný čas aj časom sebareflexie. Tento rok sa nám podarilo dosiahnuť mnoho úspechov, na ktoré sme hrdí. A tak sme sa ohliadli za rokom 2019. Čo sa u nás udialo? A čo všetko sa nám podarilo?

eKasa, EET aj eNeschopenka

 • úspešne sme certifikovali naše pokladnice pre slovenskú eKasu
 • spustili sme na Slovensku predaj pokladníc spoločne s našim softvérom
 • úspešne sme zvládli zavedenie eKasy na Slovensku v apríli 2019
 • stali sme sa integračným partnerom SumUp pre Česko a Slovensko
 • dosiahli sme míľnik 85.000 používateľov v rámci Česka a Slovenska
 • pripravili sme sa na spustenie eKasy pre všetkých podnikateľov pre rok 2020
 • pripravili sme sa aj na spustenie ďalšej vlny elektronickej evidencie tržieb (EET) v Česku
 • zaviedli sme v Česku eNeschopenku, ktorú využívajú povinne lekári
 • uzavreli sme množstvo nových partnerstiev

Rok 2019 bol pre nás prelomový. Úspešné zavedenie eKasy a rozšírenie našej pôsobnosti na Slovensko bolo najzásadnejším krokom. Rovnaké výzvy máme nachystané aj na rok 2020. Aké si dávame predsavzatia?

 • zvýšiť počet užívateľov aplikácie KASA FIK nad 100.000
 • vstup na poľský trh a spustenie online pokladníc v júli 2020
 • príprava na vstup na nemecký trh
 • stať sa najvýznamnejším hráčom na slovenskom trhu
 • stať sa najúspešnejším partnerom berlínskeho SumUpu
 • zavedenie našich hardvérových noviniek
 • dostať sa do povedomia všetkých podnikateľov a vytvoriť najsilnejšiu značku na trhu

Než sa definitívne rozlúčime s rokom 2019 a pustíme sa do nových projektov, chceme Vám zaželať štedré Vianoce a úspešný rok 2020. Prajeme Vám, aby Vaše podnikanie prinieslo vytúžené ovocie a budeme sa na Vás tešiť v ďalšom roku.