homepage-cs-dodaci-listy

Obchod na cestách

Dodací listy, fakturace, sklady

Obchodní firmy využijí možnost vystavovat faktury, dodací listy, vést sklady, mohou mít jednotné ceníky nebo seznamy zákazníků. KASA FIK pro obchodní firmy je ideálním pomocníkem.

  • chevron_right Exporty CSV/XML a propojení s Vaším systémem
  • chevron_right Prodej a tisk účtenek v terénu
  • chevron_right Vystavení faktur a dodacích listů
  • chevron_right Aktualizované ceníky na cestách